Koszaliskie Stowarzyszenie Rowerowe "ROWERIA"

Nasza Galeria <---- Kliknij aby zobaczyć

Spotykamy się w każdą środę, sobotę i niedzielę o godz. 10:00 pod amfiteatrem. 
Zapraszamy wszystkich chcących aktywnie spędzać czas na rowerze !

Uczestnik Wyjazdu  : 
1. Posiada sprawny rower,
2. Rower jest wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami (oświetlenie, sprawny hamulec),
3. Przestrzega obowiązujących przepisów ruchu drogowego,
4. Przestrzega przpisów poprządkowych miejsc i terenów po których sie poruszamy (lasy, parki, itp.),
5. Stosuje się do poleceń osoby prowadzącej wyjazd,
6. Ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody lub złamane przepisy,
7. Odnosi się z szacunkiem do innych współuczestników ruchu drogowego,
8. Jest koleżeński w stusnku do uczestników wyjazdu.

UWAGA : Stowarzyszenie nie ubezpiecza uczestników wyjazdów !!

Copyright Nazwa.pl