Koszaliskie Stowarzyszenie Rowerowe "ROWERIA"

Parę słów o nas :

Stowarzyszenie wywodzi się z Rodzinnego Klubu Rowerowego Maraton. Grupa zapaleńców rowerowych, na zebraniu we wrześniu 2009 r. opracowała statut i powołała Koszalińskie Stowarzyszenie Rowerowe ROWERIA, które w chwili obecnej skupia ok. 70 członków. Do podstawowych celów Stowarzyszenia należą działania na rzecz rozwoju ścieżek rowerowych i upowszechnianie alternatywnego środka transportu jakim jest rower. Prowadzenie, rozwijanie i propagowanie turystyki rowerowej w kraju i za granicą. Krajoznawstwo, rekreacja oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych. Promowanie kultury fizycznej i sportu. Organizowanie imprez propagujących kulturę rowerową. Członkiem stowarzyszenia może zostać każdy kto ukończył 16 lat, a także dzieci do 16 roku życia za zgoda rodziców. Roweria ma również swój wkład przy opracowywaniu szlaków rowerowych i ich znakowaniu na terenie powiatu koszalińskiego.
Deklaracja przystąpienia do stowarzyszenia.

Statut stowarzyszeniaDane :
KOSZALIŃSKIE STOWARZYSZENIE ROWEROWE „ROWERIA”
75-631 KOSZALIN ul. CHEŁMOŃSKIEGO 6/57
NIP 669-248-79-48
REGON 320737218
KRS 0000339427
NR. KONTA BANK BGŻ nr: 13 2030 0045 1110 0000 0293 3830

Copyright Nazwa.pl